Contributie

De contributie bedraagt € 90,-per jaar

en dient  per eerste  van het kalenderkwartaal á € 22,50 te worden betaald

op Regiobank rekeningnummer: NL46RBRB0692853715

kalenderkwartaal zijn: jan / febr/ mrt/  enz enz.
Een kop koffie of thee is inbegrepen.

Het lesmateriaal is er vanaf 5 eurocent per kopie.