Contributie

De contributie bedraagt € 100,-per jaar

en dient  per eerste  van het kalenderkwartaal á €25,-  te worden betaald

op Regiobank rekeningnummer: NL46RBRB0692853715

kalenderkwartaal zijn: jan / febr/ mrt/  enz enz.
Een kop koffie of thee is inbegrepen.

Het lesmateriaal is er vanaf 5 eurocent per kopie.