Agenda

 

 

het bestuur vergaderd op donderdag na de vakantie in 2022 weer  om 9.30 uur in ons gebouw