QUIZ

1. Welk woord duidt aan dat een dier of plant zowel mannelijk als vrouwelijk is?

2. Welke supermarket in Drenthe heft een desinfecteermachine?

3. Welke stad wordt er met de oranje kleur in Monopoly aangeduid?

4. Voor wat staat USB?

Bonusvraag:

Welke noemer is Lidl een pilot gestart?